Saturday, 3 December 2011

TATABAHASA

BAHAN P&P BM TAHUN 1

RPH BM TAHUN 1

PANTUN DUA BARIS

Minum sirap dibubuh selasih,
         Sungai dijaga sentiasa bersih.

Di atas batas menabur benih,
         Air sungai sentiasa jernih.

Memancing ikan dengan Mamat,
        Sungai bersih hidupan selamat.

Berkelah di sungai dengan rakan,
         Sungai jernih jangan cemarkan.

Buat kerja jangan lengai,
         Kita perlu cintai sungai.